Tildeling av midler fra Landsbyen Flisa 2019

Grenderådene har fordelt tilskuddsmidler for 2019.

Årlig tildeler Landsbyen Flisa midler til grendenes utvikling og trivsel. Tildelingen skjer vår og høst. Tildelingen skjer ved at innbyggere, lag og organisasjoner sender søknad til sitt grenderåd. Det er grenderådene i fellesskap for tildeler midlene. Finansieringen er det Åsnes kommune som står for.

Bred medvirkning, felles læring, åpen kommunikasjon og folkehelse er sentrale faktorer i Landsbyen Flisa. Landsbyen Flisa er et samarbeid mellom Handelssenteret Flisa, Solør Næringshage AS, Åsnes kommune og innbyggerne (grenderåd).  Det er etablert fire grenderåd: Flisa Grenderåd, Hof Grenderåd, Gjesåsen Grenderåd og Hof/Åsnes Finnskog Grenderåd.

Hovedmål i Landsbyen Flisa:

- Aktive grender (grenderåd) og levende bomiljøer

- Videreutvikle Flisa sentrum for økt handel og mer "indre liv"

- Trivsel, godt omdømme og positiv befolkningsutvikling

 

I 2019 har Landsbyen Flisa fordelt til sammen kr 455 000 til prosjekter fordelt på tiltak i hele kommunen. I tillegg har hvert grenderåd fått kr 25 000 som de selv disponerer.

Klikk for stort bildeKlikk for stort bilde