To scooter-traséer åpnet for kjøring fra 14. januar

Klikk for stort bildeFra mandag 14. januar er Sønsterudløypa og strekningen Losmyra - Velta åpen for kjøring med snøscooter.

Strekningen Velta – Riksgrensen via Tysken/Gransjøberget har vært åpen for ferdsel fra 25. desember 2018.

Løypetraséen Velta – Riksgrensen via Vermundsjøen er fortsatt stengt.

 

Strekningene kan brukes innenfor de bestemmelser som fastsatt i Forskrift om snøscooterløyper i Åsnes kommune.

Les mer på sidene om snøscooter og motorferdsel

Det er start/rasteplass med parkering ved Velta/Sandberg grendehus og Tyskedammen.

Alle som skal benytte løypene til fornøyelseskjøring med snøscooter skal løse løypekort som selges hos:

 

  1. Håkon Camping as, Flisa
  2. Autoservice Solør, Sønsterud
  3. Joker Kilen
  4. I tillegg kan kort løses ved SMS-pass, www.afil-scooter.no