Utligning av eiendomsskatt i Åsnes 2019

Med hjemmel i eiendomsskattelovens §15 legges liste over utligning av eiendomsskatt i Åsnes kommune ut til offentlig gjennomsyn.

Lista publiseres her på kommunens nettsted, og en papirversjon ligger på Bibliotek & Informasjon i Åsnes Rådhus i perioden 01.03.19 – 22.03.19.

 

Åsnes kommunestyre vedtok i sak 038/16, den 23.05.2016, følgende:

I samsvar med eiendomsskatteloven §8A-3 og 4 økes gjeldende skattegrunnlag med 2 prosent av det opprinnelige skattegrunnlag hvert år i en tiårsperiode.

 

Åsnes kommunestyre vedtok i sak 111/18, den 03.12.2018, følgende:

I medhold av eiendomsskatteloven §13 fastsettes eiendomsskattesatsen til 3 promille for alle eiendommer for året 2019.

 

Skattesedler sendes skatteyterne. For ytterligere opplysninger henvises det til Eiendomsskattekontoret.

 

Skatteliste over eiendomsskatt 2019 (PDF, 2 MB)

 

Liste over eiendommer som er fritatt for e-skatt (PDF, 9 kB)

 

 

Klage vedrørende eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med årlig utskriving av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Klagen bør inneholde en nærmere begrunnelse av hvorfor du mener den fastsatte taksten er feil og gjerne noen bilder av skatteobjektet.

Eventuelle klager må sendes skriftlig innen 12. april 2019 til

Åsnes kommune, Eiendomsskattekontoret, Rådhusgt. 1, 2270 Flisa.