Kommunale planer


Her er en oversikt over kommunale planer. Planer blir lagt ut etter hvert som de blir vedtatt

Publisert av Jerry Fjeld. Første gang publisert 10.06.2013
Flisa bru 090518.jpg
(09.05.2018)

Revidert plan for flomberedskap ble vedtatt i kommunestyret 30. april 2018.

 

 

 

HjerteFarger.png
(24.08.2017)

 

Kommunene i Kongsvingerregionen har besluttet at det som et ledd i å tilrettelegge for nye 100 nye arbeidsplasser i regionen skal utarbeides og vedtas en felles arealstrategi for regionale områder.

(06.07.2017)

Vedtatt av kommunestyret 26.06.2017

Planstrategien er "en plan for hva vi skal planlegge".

Nittedal Torvindustri.jpg
(07.06.2017)

Kommunestyrets vedtak kan påklages innen 2. juli 2017. 

Enhet (1)
 
Login for redigering