Kommunale planer


Her er en oversikt over kommunale planer. Planer blir lagt ut etter hvert som de blir vedtatt

Publisert av Jerry Fjeld. Første gang publisert 10.06.2013
(10.02.2016)

Økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 ble vedtatt i Åsnes kommunestyres sak 137/15 den 14. desember 2015. Dokumentet finner du her (PDF, 3 MB)

(24.08.2015)

Forvaltningsplan for Myrmoen friluftslivsområde ble vedtatt av Åsnes kommunestyre 26. mai 2015 og kan leses her. (PDF, 2 MB)

(27.10.2014)

Retningslinjer for bruk og vern. Vedtatt av Miljøverndepartementet 27.04.2012

(07.04.2014)

Planperioden er 2013-2016. Les hele planen her (PDF, 550 kB) 

(12.08.2013)

Helhetlig integreringsplan for flyktninger i Åsnes kommune for perioden 2012-2016

 

(10.06.2013)

Planperioden er 2012-2015. Les hele planen her (PDF, 255 kB)

Enhet (1)
 
Login for redigering