Kommunale planer


Her er en oversikt over kommunale planer. Planer blir lagt ut etter hvert som de blir vedtatt

Publisert av Jerry Fjeld. Første gang publisert 10.06.2013
(06.07.2017)

Vedtatt av kommunestyret 26.06.2017

Planstrategien er "en plan for hva vi skal planlegge".

Nittedal Torvindustri.jpg
(07.06.2017)

Kommunestyrets vedtak kan påklages innen 2. juli 2017. 

(10.02.2016)

Økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 ble vedtatt i Åsnes kommunestyres sak 137/15 den 14. desember 2015. Dokumentet finner du her (PDF, 3 MB)

(24.08.2015)

Forvaltningsplan for Myrmoen friluftslivsområde ble vedtatt av Åsnes kommunestyre 26. mai 2015 og kan leses her. (PDF, 2 MB)

(27.10.2014)

Retningslinjer for bruk og vern. Vedtatt av Miljøverndepartementet 27.04.2012

(07.04.2014)

Planperioden er 2013-2016. Les hele planen her (PDF, 550 kB) 

Enhet (1)
 
Login for redigering