Administrativ ledelse

Åsnes kommune er organisert som følger:

Kommunedirektør: Stein Halvorsen

Epost: stein.halvorsen@asnes.kommune.no

Klikk for stort bilde

Kommunedirektøren er den øverste administrative leder i kommunen, og står ansvarlig overfor kommunestyret i hele den kommunale virksomheten.

Kommunedirektørens viktigste oppgaver er å:

  • Legge til rette for politisk styring og følge opp politiske vedtak
  • Lede og sikre gode tjenester og forsvarlig forvaltning
  • Legge til rette for og bidra til god samfunnsutvikling
  • Sikre at organisasjon styres, utvikle og ledes på en god måte    

 

Under kommunedirektøren ligger følgende stab og støttefunksjoner:

HR/lønn, økonomi, beredskap, kommunikasjon, folkehelse, bibliotek/service, IKT, arkiv, politisk sekretær og spesialrådgiver

 

 

Kommunen er organisert med tre sektorer:

 

 

Oppvekst:

Sektorleder: Magne Berg

Epost: magne.berg@asnes.kommune.no

Klikk for stort bilde

Følgende ligger til sektoren:

Barnehager, skoler, voksenopplæring, kulturskole, PPT og tilsynsenheten for fosterhjem, rådgiver

 

 

Helse, omsorg og velferd:

Sektorleder: Anne Brit Nilsen Røst

Epost: AnneBritNilsen.Rost@asnes.kommune.no

Klikk for stort bilde

Følgende ligger til sektoren:

Koordinering, fag og forvaltning, Helse og familie, Tilrettelagte tjenester (VITT), Åsnes omsorgstjeneste, NAV, Barnevern

 

 

Samfunnsutvikling:

Sektorleder: Otto Langmoen 

Epost: Otto.Langmoen@asnes.kommune.no

Klikk for stort bilde

Følgende ligger til sektoren:

Kommunal eiendom, Tekniske tjenester, Kultur og frivillighet