Aktuelle høringer

Formannskapets innstilling til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 ligger ute til alminnelig ettersyn til og med 28. november.

Åsnes kommune har vedtatt at det skal utarbeides en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer som omfatter hele kommunen. Med dette varsles oppstart av planarbeidet.

Fant du det du lette etter?