Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2019-2029

Åsnes kommune har vedtatt at det skal utarbeides en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer som omfatter hele kommunen. Med dette varsles oppstart av planarbeidet.

Formannskapet/planutvalget i Åsnes vedtok den 15.10.2018, i sak 048/18, at planprogram for kommunedelplan for kulturmiljøer 2019-2029 skal legges ut til høring og offentlig ettersyn.

Høringstiden er i henhold til plan- og bygningsloven minimum seks uker, og fristen for å komme med innspill settes til 24.12.2018.

Linker til høringsdokumentene finnes her nedenfor.

Innspill og synspunkter sendes til post@asnes.kommune.no eller til Åsnes kommune, Rådhusgata 1, 2270 Flisa.

 

Sakspapir (PDF, 24 kB)

 

Utkast til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer (PDF, 194 kB)