Samarbeid Våler/Åsnes/Grue

Våler, Åsnes og Grue kommuner ser på muligheten for organisatorisk samarbeid på tvers av kommunegrensene. Målet er å sørge for effektive fagmiljø og bedre tjenester til innbyggerne. Prosjektet har fått navnet "VÅG".

Ordfører Ola Cato Lie (Våler), ordfører Kari Heggelund (Åsnes) og ordfører Rune Grenberg (Grue) vil styrke fagmiljøene i kommunene og tilby enda bedre tjenester til publikum. Grue kommune  

Kommunale oppgaver blir ikke færre i små kommuner. Kommunene Våler, Åsnes og Grue har noen felles utfordringer og kan ha interesse av å samarbeide på enda flere områder enn i dag.

- Ved å samle tjenesteområder på tvers av kommunegrensene kan vi styrke fagmiljøene og vi blir mindre sårbare. Gevinsten kan vi ta ut gjennom å tilby bedre tjenester, sier ordfører Rune Grenberg i Grue kommune.
 

Flere fagmiljø vurderes

Flere av tjenestene det skal sees nærmere på, er «usynlige» støttefunksjoner som innbyggerne ikke alltid legger merke til. Det er likevel viktig å styrke disse oppgavene slik at innbyggerne får kvalitet i alle ledd.

Tjenestene som skal vurderes for økt samarbeid, er: arkiv, lønn/HR/personal, øknomi/regnskap, landbruk og tekniske tjenester.

Vertskommune og flere arbeidsmiljø

Kommunene vil samle tjenesteområde og fagmiljø i en vertskommune, men samtidig tilby fleksibilitet for ansatte og innbyggere. For eksempel kan et fagmiljø være lokalisert i Våler, men de ansatte kan ha arbeidsplasser både i Åsnes og Grue og være tilgjengelig for publikum i alle tre kommunene.
- Siden det er snakk om flere områder, vil alle kommunene bli vertskommune for én eller flere tjenester, forklarer ordfører Kari Heggelund i Åsnes kommune. Et slikt samarbeid mellom kommunene som allerede har eksistert i mange år, er Solør barnevernstjeneste som Åsnes er vertskommune for. Åsnes og Våler kommuner samarbeider også om felles landbrukskontor.

I praksis er det tenkt at ansatte vil flytte arbeidsforholdet sitt fra en kommune til en annen. Det kan likevel være mulig å beholde et kontor på sin nåværende arbeidsplass, eller arbeide noe fra hjemmekontor.
- Den siste tiden har lært oss at mye samarbeid og oppgaveløsning kan foregå digitalt, og det gir muligheter for fleksibilitet, sier ordfører Ola Cato Lie i Våler kommune.

Utredning i arbeidsgrupper

Prosjektet har fått navnet «VÅG» og mandatet er gitt i form av kommunestyrevedtak i kommunene. Styringsgruppen for prosjektet består av ordførere, kommunedirektører og hovedtillitsvalgte fra de tre kommunene. Det er samtidig etablert arbeidsgrupper som skal se på hvilke gevinster et eventuelt samarbeid kan gi.

Arbeidsgruppene starter arbeidet denne uken. All informasjon om prosjektet og utredningene kommer til å bli tilgjengelig for alle på kommunenes nettsider gjennom hele prosjektperioden.

Kommunestyrene i kommunene skal behandle utredningene i løpet av desember 2020.

Samarbeid uten oppsigelser

Det vil ikke bli oppsigelser som følge av prosessen.
- Vi vil fortsatt ha behov for alle de ansatte og ingen trenger å frykte oppsigelser som følge av denne prosessen. Hensikten med å samle fagmiljøene er å styrke kompetansen og gjøre oss enda bedre, sier Grenberg.
- Vi ønsker å utvikle gode arbeidsplasser slik at det vil være attraktivt å søke seg til oss den dagen vi har ledige stillinger, sier Heggelund.