Arbeidsgrupper

Arbeidsgruppene med utredningsinnhold
Grupper Representerer Våler Representerer Åsnes Representerer Grue
Tekniske tjenester Marit Ekeberg Otto Langmoen, Marius Skymoen Bent Sigbjørn Sæther, Johny Solvang
Økonomi/regnskap Reidun Vie (leder) Anita Utgaard Løvbæk Knut Henriksen, Berit Gjedtjernet
Personal/HR/lønn Jacob Aleksander Henriksen Vik, Grete Kullerud Østby (tillitsvalgt) Even Langseth Berg Ellinor Bjerke (leder)
Arkiv Finn David Nilsen Arnfinn Tørrisen, Marte Kravdal (tillitsvalgt) Astrid Henriette Østgaard (leder)
Landbruk Anne Kristine Rossebø Nils Lindeberg Siv Thorshaug (leder), Steinar Ausland

 

Utredningsinnhold:

1. Avklare gjensidige forventninger

2. Gjennomføre en SWOT-analyse

3. Kartlegge status i dag (årsverk, oppgaver, kostnader, IKT-løsninger mm)

4. Hva sikrer kvalitet og hindrer sårbarhet på en god kvalitetsmessig måte, som også er kostnadseffektiv

5. Sammenligning med andre

6. Hva er hindringer og mulige fallgruver

7. Oppsummering, konklusjoner og anbefalinger