Her kommer referat fra møter.

Situasjonsbeskrivelse som ligger til grunn ved prosjektets begynnelse.