Styringsgruppe

Styringsgruppa består av ordførere, kommunedirektører og hovedtillitsvalgte fra hver kommune. Andre personer kan delta i møtene etter invitasjon. Mandatet er gitt etter vedtak i kommunestyrene.

Møtereferat 3. september (PDF, 423 kB)