• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om gravetillatelse - godkjenning av nytt anlegg

Informasjon

Gjelder for mindre gravearbeider og utbedring av eksisterende ledninger/kabler.

Entreprenørs ansvar:
Være kjent med de plikter som gjelder undersøkelse av gravestedet.
Utføre arbeidene etter gjeldende regler for graving i kommunale veger og gater. 
Påse at eier av VA-nett alltid har gitt sin godkjenning før det graves for tilknytning eller nær VA-nett.
Kabelpåvisning

Dersom trafikkarealer berøres skal entreprenøren utarbeide varslingsplan. Igangsetting skal ikke skje før vegholder har godkjent planen for trafikkavvikling med tidsangivelse.


Tiltakshavers ansvar:
Tiltakshaver plikter å være kjent med retningslinjer for gravearbeider i kommunale veger og regulerte friområder.
Eieren eller brukeren av det etablerte anlegget er ansvarlig for all skade som måtte bli påført veg, friområder, offentlig VA-nett eller tredjeperson. Vegholder, eier av friområde og VA-nett fraskriver seg ethvert ansvar på anlegg som følge av drift/vedlikehold, bruk og belastning av området.
Så snart gravearbeidene er avsluttet skal driftsavdelingen varsles for kontroll av gjenfylling og reparasjon av vegdekke.Søknadsfrister: Ingen

Retningslinjer for gravearbeider i kommunale gater og veger


Merk at det ved akutt gravearbeid alltid skal leveres utfylt søknadsskjema i etterkant.


Vedlegg
Situasjonsplan som viser nøyaktig gravested og omfang vedlegges søknaden.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader