Barn og foreldre

Barn og foreldre


I høyre kant finner du kommunale tjenester knyttet til barn og foreldre i Åsnes Kommune.

Snarveier : Barnehagene i Åsnes - Grunnskolene i Åsnes - SFO - PPT - Helsestasjon -Barne og familieteamet


Økonomiske rettigheter

 For spørsmål om økonomiske rettigheter som feks barnebidrag, barnetrygd, fødselspermisjon, stønadt til enslig forsørger- ta kontakt med NAV.Publisert av Webmaster. Sist endret 06.12.2011
Tjenester (1)
Tjenesteområde (1)
 
Login for redigering