Barnehager i Åsnes

Barnehage-støvler - Klikk for stort bilde

Publisert av web.redaktør. Sist endret 05.07.2018

Åsnes kommune gir et barnehagetilbud i 8 barnehager, herav 4 kommunale og 4 private. Kommunen har ansvar for samordnet opptak og barnehagene samarbeider om å gi innbyggerne et best mulig barnehagetilbud.

Barnehagemyndigheten i Åsnes er ansvarlig for samordnet opptak. Søknad om barnehageplass skjer elektronisk, mer informasjon finner du i høyre meny under tjenester og Barnehageplass.

Barnehagene er godkjent etter Lov om barnehager med forskrifter.  Rammeplanen definerer den pedagogiske virksomheten.

                  

Barnehager i Åsnes
Barnehager i Åsnes
BarnehageAldersgruppeEier
Bashammeren barnehage0-6 årKommunal
Jara barnehage0-6 årKommunal
Myrsnipa barnehage0-6 årKommunal
Sønsterud barnehage0-6 årKommunal
Tyristubben FUS barnehage0-6 årPrivat
Solør montessoribarnehage0-6 årPrivat
Mosogn barnehage0-6 årPrivat
Finnskogen barnehage0-6 årPrivat

 

Slik er satsene i 2018:

 

Heldagsplass pr mnd (statsbudsjettets maksimalsats som vedtas i statsbudsjettet: 2910,-


Åsnes kommune tilbyr: 100%, 80%, 60% og 50% plass. Forskrift for foreldrebetaling i barnehage sier at plasser under 100% skal være lavere enn hel plass, men ikke hvor mye. Satsen for delt plass er økt en del fra tidligere års praksis.  
 
  *  80% plass:  2600,-
 
  *  60% plass: 2330,-
 
  *  50% plass: 2060,-

Søskenmoderasjon ytes slik: For barn nr. 2: 30 % For barn nr. 3 eller flere: 50 %. Matpenger er unntatt fra søskenmoderasjonen  


Dagplass - betaling for enkeltdager:  280,-
 
 
Gebyr for henting av barn etter åpningstid; pr. påbegynt halvtime: 620,-
 
 
Matpenger pr mnd:  410,-

Telefon :
62956625
E-post :
lena.henriksen@asnes.kommune.no
Tittel :
Spesialkonsulent oppvekst
Bunnhjørne
Tjenesteområde (2)
Barn og familie1 (1)
Relaterte nettsteder (1)
Artikkel (1)
 
Login for redigering