Bygging

Bygging 2.jpg - Klikk for stort bilde

Håndtering av alle plansaker samt bygge- og delingsaker skjer etter reglene i Plan- og bygningsloven.

Det må sendes inn melding eller byggesøknad på alle tiltak over en viss størrelse, og kommunen må gi tillatelse før bygging kan skje.

Tilknytning til offentlig vei, vann og tillatelse til utslipp/tilkobling til avløp må også godkjennes eller avklares. Endret bruk av bygning eller eiendom må det også søkes om tillatelse til.

 

Fra 1.juli 2015 kan mindre bygg og tilbygg settes opp uten at den som bygger først må innhente tillatelse fra kommunen. Det gir deg mer frihet til å bygge, men du får samtidig større ansvar.

Du må selv sørge for at det du ønsker å bygge er i tråd med lovverket. Les HER om de nye reglene.

 

 

Informasjon og veiledning til alle som skal bygge

Norsk kommunalteknisk forening (NKF) har utarbeidet en rekke praktiske veiledere for deg som skal bygge. Disse er delt inn etter hva slags type prosjekt som er aktuelt, slik at du får informasjon som er relevant informasjon for nettopp ditt aktuelle prosjekt. Se oversikt over veilederne i linken over.

 

 

Situasjonskart og naboliste til plan- og byggesakstiltak kan du hente på kommunens kartløsning

 

Digitale kartdata kan kjøpes på www.infoland.no

 

Les her for informasjon om salg av digitale kartdata

 

Her finner du blanketter for byggesak

Her kan du levere byggesøknad elektronisk

Publisert av Webmaster. Ansvarlig Kommunalteknisk avdeling. Sist endret 19.05.2016
kontaktperson
Telefon :
62 95 66 64
E-post :
Otto.Langmoen@asnes.kommune.no
Tittel :
Virksomhetsleder
Bunnhjørne
Enhet (1)
 
Login for redigering