Eiendom


Sist endret 26.02.2013

Kommunale tjenester knyttet til eiendom er blant annet adressetildeling, deling av grunneiendom, eiendomsskatt, renovasjon, tilknytning til vann og kloakk

Se beskrivelse av flere av tjenestene til høyre på denne siden

Mer informasjon kan du få hos Kommunalteknisk avdeling på telefon 62 95 66 00

Tjenesteområde (1)
 
Login for redigering