Flytting


Når du flytter pliktar du å gi melding til skattekontoret i innflyttingskommunen innen åtte dager fra flyttingen fant sted.

Både offentlig og private virksomheter brukar opplysninger fra folkeregisteret, og det er derfor viktig at du melder flytting.

Fra 1. september 2008 må alle som leverer flyttemelding på papir legge ved kopi av legitimasjon. Det skal hindre falske flyttemeldinger.
Flyttemeldingsskjema finner du på Skatteetaten.no

Publisert av Jerry Fjeld. Sist endret 03.11.2011
Tjenester (1)
 
Login for redigering