Helse

Illustrasjon Helse - Klikk for stort bilde

Tjenester i Åsnes kommune innen helse finner du her.

Snarveier: Omsorgstjenester - Legevakt - Frisklivssentralen i Solør - Samhandlingsreformen i Solør

Mer informasjon:

 • Folkehelse
  Folkehelsearbeidet i Åsnes.

 • Helsetjenester
  Kommunen og fylkeskommunen tilbyr ulike helsetjenester som blant annet helsestasjon, legetjeneste, tannhelsetjeneste og fysioterapi.

 • Pasientrettigheter
  Som pasient har du ulike rettigheter og adgang til å klage.

 • Psykisk helse
  Kommunen har tilbud innen psykisk helsevern.

 • Samarbeid om barn og unge
  Alle instanser som arbeider med barn og unge medvirker i et tverrfaglig samarbeid for å sikre gode oppvekstvilkår.

 • Svangerskap og fødsel
  Tilbudet gjelder de som bor i kommunen.

Publisert av Webmaster. Sist endret 07.01.2016
 
Login for redigering