Helse

Illustrasjon Helse - Klikk for stort bilde

Tjenester i Åsnes kommune innen helse finner du her.

Snarveier: Omsorgstjenester - Legevakt - Frisklivssentralen i Solør - Samhandlingsreformen i Solør

Mer informasjon:

 • Folkehelse
  Folkehelsearbeidet i Åsnes.

 • Helsetjenester
  Kommunen og fylkeskommunen tilbyr ulike helsetjenester som blant annet helsestasjon, legetjeneste, tannhelsetjeneste og fysioterapi.

 • Pasientrettigheter
  Som pasient har du ulike rettigheter og adgang til å klage.

 • Psykisk helse
  Kommunen har tilbud innen psykisk helsevern.

 • Samarbeid om barn og unge
  Alle instanser som arbeider med barn og unge medvirker i et tverrfaglig samarbeid for å sikre gode oppvekstvilkår.

 • Svangerskap og fødsel
  Tilbudet gjelder de som bor i kommunen.

 • Foreldreveiledningskurs

 • Krisesenter
  Glåmdal interkommunale krisesenter gir hjelp til voldsutsatte kvinner, menn og deres barn. Glåmdal interkommunale krisesenter er organisert som et samarbeid mellom kommunene Åsnes, Nord-Odal, Sør-Odal, Grue, Eidskog og Kongsvinger.

Publisert av Webmaster. Sist endret 15.01.2018
 
Login for redigering