Folkehelsearbeidet i Åsnes

Fysak bilde i artikkel - Klikk for stort bilde

Folkehelse og fysisk aktivitet i hverdagen

En viktig del av folkehelsearbeidet i Åsnes kommune er fysisk aktivitet. Her kommer noen tips om hvilke enkle grep du som foreldre kan gjøre i hverdagen for å legge til rette for en bedre helse.

 

Etter hvert som barna blir større, blir de fleste mindre aktive i lek og hverdag.

 

Oppvekst i en aktiv familie gir barna et godt grunnlag for å ta med seg sunne aktivitetsvaner gjennom livet. Også her er foreldrene viktige rollemodeller.

 

Foreldre som er aktive i hverdagen, velger å gå eller sykle når det er mulig, deltar i aktiv lek med barna og mosjonerer jevnlig, er gode rollemodeller for skolebarna.

 

I tillegg kommer den aktive livsstilen alle i familien til gode. Med en aktiv hverdag følger gjerne bedre helse, mer energi og bedre søvn. Dette drar både skolebarn og voksne nytte av. Fysisk aktivitet gir bedre konsentrasjonsevne og motorikk.

 

 

Lek og fritid

 

Mange barn er fortsatt i aktiv lek langt opp i skolealder, men mange opplever også at den fysiske leken avtar til fordel for mer stillesittende aktiviteter og samvær.

 

Å være utendørs er den beste garantien for at barna er i aktivitet. Oppmuntre til utelek, ta barna med på turer og involver dem gjerne i fysiske arbeidsoppgaver som snømåking, graving og rydding ute.

 

 

Skoleveien

 

Skoleveien var tidligere en arena for daglig fysisk aktivitet for norske barn. I dag er det bare omtrent halvparten av skolebarna som går til og fra skolen.

 

De små skolebarna kan gjerne gå sammen med foreldre eller i organiserte følgegrupper.

 

Av og til gjør skoleveiens art og familielogistikken det nødvendig å kjøre barna til skolen.

 

I slike tilfeller går det ofte an å slippe av barna et lite stykke fra skolen, slik at de får gått litt.

 

Det medfører ofte en tryggere trafikksituasjon for både dine og andres barn også, fordi du unngår å kjøre helt fram og slippe av barnet der mange barn og biler møtes i hektisk morgenavlevering.

 

Her kan du lese "Folkehelsemeldingen - Mestring og muligheter".

I denne meldingen til Stortinget presenterer regjeringen strategier for å styrke folkehelsearbeidet og legge til rette for sunne helsevalg. Dette er utgangspunktet for hvordan kommunene i Norge driver sitt folkehelsearbeid.

Publisert av Webmaster. Sist endret 08.08.2017
Telefon :
62 95 69 49
E-post :
Gunvor.Husberg.Aaslie@asnes.kommune.no
Tittel :
Fysioterapeut
Bunnhjørne
 
Login for redigering