Helsestasjonstjenesten

Helsestasjonen 3.JPG - Klikk for stort bilde  

Helsestasjonen i Åsnes har besøksadresse Rådhusgata 4. 

Telefon: 62 95 67 70

Postadresse: Rådhusgata 1, 2270 Flisa.

Helsestasjonens formål er å forebygge medfødte og erhvervede sykdommer, deriblant også tannsykdommer og skader blant barn. Helsesøster skal jobbe for å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse.

Helsestasjonens oppgave er å støtte foreldrene gjennom råd og veiledning, samt følge barnets utvikling. Det henvises videre til spesialisthelsetjenesten og andre hjelpeinstanser når det er behov for det. Helsestasjonen vaksinerer barn etter anbefalt vaksinasjonsprogram.

Helsestasjonen omfatter i første rekke tjenester fra helsesøster og lege. Det er for øvrig et nært samarbeid med fysioterapeut og tannhelsetjeneste, samt andre kommunale instanser som barnevern og PPT. 

Tilbud som helsestasjonen gir:

 • Hjemmebesøk til nyfødte barn

 • Seks ukers kontroll. Lege og helsesøster

 • 3-månederskontroll. Helsesøster. HIB/ Polio/ trippelvac. Prevenar vac.

 • 4-månederskontroll. Helsesøster. Kontroll tilbys ved behov.

 • 5-månederskontroll. Helsesøster. HIB/ Polio/ trippelvac. Prevenar vac.

 • 6-månederskontroll. Lege

 • 8-månederskontroll. Helsesøster

 • 10-månederskontroll. Helsesøster

 • 1-årskontroll. Lege og helsesøster. HIB/ Polio/ trippelvac. Prevenar vac.

 • 15-månederskontroll. Helsesøster. MMR vac

 • 2-årskontroll. Lege og helsesøster

 • 4-årskontroll. Lege

 • Mor og barn-gruppe. Tilbud til kvinner som nylig har født. Ledes av fysioterapeut og helsesøster. Det betales en egenandel

 • Godt samliv. Parkurs for førstegangsfødende, et tilbud om samlivskurs for å gi støtte og inspirasjon i en periode med store forandringer i hverdagen og parforholdet. Arrangeres av Kongsvinger helsestasjon. Tilbudet er gratis. Tlf 62 80 83 50.

Publisert av Webmaster. Sist endret 19.01.2018
Telefon :
62956624
E-post :
AnneBrit.Rost@asnes.kommune.no
Tittel :
Kommunalsjef helse
Bunnhjørne
Telefon :
62 95 67 70
E-post :
linda.strand@asnes.kommune.no
Tittel :
Ledende helsesøster
Bunnhjørne
Tjenesteområde (1)
Skoler i Åsnes (1)
 
Login for redigering