Psykisk helse- og rustjenesten

Du kan få hjelp av psykisk helse- og rustjenesten dersom du har problemer i hverdagen og redusert livskvalitet på grunn av din psykiske helse.

Tjenesten skal bidra til å bedre menneskers evne til mestre livet og hverdagen på tross av psykiske problemer. Brukermedvirkning vektlegges.

Tjenesten omfatter:

  • Målrettet individuell oppfølging

  • Samtalegrupper

  • Sosial trening

  • Samarbeid med pårørende og andre nære personer

  • Bidra til utarbeidelse av individuell plan

  • Tverrfaglig samarbeid med andre hjelpeinstanser

  • Dagtilbud ved Sparbyhuset dagsenter

  • Familieoppfølging

Ditt behov for oppfølging vil bli vurdert utfra henvisning fra din fastlege, og utfra samtale med en person fra psykisk helse- og rustjenesten.

Publisert av Webmaster. Sist endret 03.05.2016
Tittel :
Virksomhetsleder
Bunnhjørne
Tittel :
Avdelingsleder
Bunnhjørne
Relaterte nettsteder (1)
 
Login for redigering