Næring

Flyfoto over Gjesåssjøen - Klikk for stort bildeFlyfoto over Gjesåssjøen Steinar Kristiansen  
 

Landbrukskontorene i Våler og Åsnes ble fra 01.01.14 slått sammen til ett felles landbrukskontor.

All informasjon om landbrukskontoret, ansatte og tjenestene de leverer finner du på hjemmesiden deres: solorlandbruk.no

Kommunen ivaretar den offentlige landbruksforvaltningen og fungerer som veiledningsorgan for primærnæringene. Vi bidrar også med råd og veiledning når det gjelder støtteordninger, fonds et cetera i all næringsutvikling.

Snarveier: Landbruk - NæringsutviklingSolør næringshage AS - Etablereropplæring 2016 - K+


Kontaktperson næringsutvikling:
Nils Lindeberg, mobil +47 916 45 559 | nils.lindeberg@asnes.kommune.no


Kontaktperson for WRC Rally Sweden i Åsnes kommune:
John Holen, mobil +47 979 56 602 | john.holen@asnes.kommune.no
 

Leder for utvalg for næring og miljø.
John Holen, mobil +47 979 56 602 | john.holen@asnes.kommune.no

Førstelinjetjenesten næringsutvikling/etablering; Solør næringshage AS: 
Ta kontakt med Solør Næringshage AS tlf  +47 99 44 54 26 Anette Strand Slettmoen | anette@solornh.no eller Thor Arnstein Berg +47 95 98 11 73 | thor@solornh.no
 

Førstelinjetjeneste landbruksrelatert næring: 

Landbrukskontoret for Våler og Åsnes

http://www.solorlandbruk.no/

Telefon: 62 42 40 00
 

 

På nettstedet www.kongsvingerregionen.no har kommunene Åsnes, Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal og Sør-Odal gått sammen for å samle relevant informasjon for næringslivet. Dette gjelder uansett om du vil starte virksomhet, utvikle virksomhet eller investere i vår region.

 

Les mer på kongsvingerregionen.no

 

Tømmerbil Hof Finnskog.jpg - Klikk for stort bilde

Publisert av Webmaster. Sist endret 02.03.2017
 
Login for redigering