Næringsutvikling

Publisert av Webmaster. Sist endret 03.11.2017

Åsnes kommune er en av landets største skog- og landbrukskommuner.

Vi har veletablert industri som Jordan og handels- og tjenesteleverandører som Flisa Trykkeri AS og Klubben AS.

Flisa er et levende handelssenter og kultursenter med idretts- og svømmehall, kino og bibliotek. Solør videregående skole er en sentral faktor i tilbudet i et godt oppvekstmiljø.

 

Vårt mål i Åsnes er å være inkluderende og miljøbevisst

Landsbyen Flisa er et samarbeidsprosjekt mellom Åsnes kommune, Solør næringshage AS og Handelssenteret Flisa. Landsbyen Flisa skal fremme utvikling, medvirkning, omdømmebygging og kompetanse. Med Landsbyen Flisa er Åsnes kommune med i Hedmark fylkeskommunes LUK-program (LUK=Lokal samfunnsutvikling i kommunene).

E16 og Rv2 (tidl Rv20) er den viktigste livsnerven for å utvikle distriktet. Utbygging og forbedring av Rv2 er en forutsetning for å sikre utvikling og vekst i regionen. Les mer om Rv2  (PDF, 687 kB)

Åsnes kommunestyre vedtok 27.08.2012 en strategisk næringsplan. Næringsplanen skal fremme langsiktig næringsutvikling bl.a. ved å samordne offentlig og privat innsats. Strategisk næringsplan 2012-2015.  (PDF, 640 kB) Arbeidet med revidering av strategisk næringsplan er startet i 2017.
 


Kontaktperson vedrørende næringsutvikling:
Nils Lindeberg, mobil +47 916 45 559 | nils.lindeberg@asnes.kommune.no

 

Kontaktperson vedrørende WRC Rally Sweden i Åsnes kommune:
John Holen, mobil +47 979 56 602 | john.holen@asnes.kommune.no
 

Leder for utvalg for næring og miljø.
John Holen, mobil +47 979 56 602 | john.holen@asnes.kommune.no

 

Naeringsweb link

 

 

 


På nettstedet www.kongsvingerregionen.no har kommunene Åsnes, Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal og Sør-Odal gått sammen for å samle relevant informasjon for næringslivet. Dette gjelder uansett om du vil starte virksomhet, utvikle virksomhet eller investere i vår region.

 Les mer på kongsvingerregionen.no

 

Landbrukskontoret for Våler og Åsnes

 

Landbrukskontoret for Våler og Åsnes har ansvar for forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler som gjelder landbruket (jord og skog). Vi har videre ansvaret for viltforvaltning, herunder fallvilt, viltfondet, det kommunale fellingslaget for rovvilt samt veterinærvaktordningen. Kontoret administrerer også landbruksvikarordningen i Våler kommune og Veterinærvaktordninga for Grue, Åsnes og Våler. Kontoret har en aktiv rolle i næringsutvikling innenfor tradisjonelt landbruk med tilleggsnæringer, samt øvrige næringer med tilknytning til landbruket i kommunene.

All post som skal til oss skal sendes til postmottak i Våler. Besøk på kontoret avtales med den enkelte saksbehandler.

Landbrukskontoret ønsker å ha en aktiv dialog med brukerne for å gi et best mulig tjenestetilbud av høy kvalitet.

 

Etablereropplæring

Etablereropplæringen gjennomføres i regi av ABUtvikling AS. For mer informasjon om kursene se http://etablere.abutvikling.no/  

 

Solør næringshage AS

Solør næringshage AS er Åsnes kommune sin viktigste samarbeidspartner som næringsutvikler. Solør næringshage AS er Åsnes kommunes førstelinjetjeneste.

Problemstillinger du ønsker å drøfte. En forretningsidé, men er usikker på hvordan du skal sette den ut i live. Spørsmål om hvem du skal snakke med for å få hjelp til akkurat ditt prosjekt. Spørsmål om hvor er det mulig å etablere bedriften. Ta kontakt med Solør Næringshage AS tlf  +47 99 44 54 26 Anette Strand Slettmoen | anette@solornh.no eller Thor Arnstein Berg +47 95 98 11 73 | thor@solornh.no

 

Handelssenteret Flisa

Handelssenteret Flisa er en viktig samarbeidspartner for Åsnes kommune i forbindelse med utvikling av handel, bosetting og trivsel på Flisa. Handelssenteret Flisa er en medlemsorganisasjon for forretninger og næringsdrivende. Du finner kontaktinformasjon og mer informasjon om Handelssenteret Flisa på www.handelssenteretflisa.no/.

 

K+

Hedmark Kunnskapspark har egen avdeling på Kongsvinger med ansvaret for førstelinjetjenesten i Kongsvinger, omstillingsprogrammet K+ for Kongsvingerregionen og inkubatordrift.

De siste årene har det vært stor aktivitet i jakten på nye idéer, og resultatene viser at det er god tilgang på idéer, over 100 i året. Noen av idéene gir grunnlag for bedriftsoppstart eller igangsetting av nytt område hos en eksisterende bedrift. Det vil bli ny vekst i Kongsvingerregionen, men dette krever endring både av holdninger og næringsstruktur. Brikkene i puslespillet for regionen må legges, noen brikker er kjente, mens andre er helt nye. Bioøkonomi er eksempel på et nytt fagområde som Kongsvingerrgionen ønsker å ta en rolle i. Ta kontakt med K+ her

 

Solørfondet

Solørfondet er et samarbeid mellom de tre Solør-kommunene (Våler, Åsnes og Grue) om næringsutvikling. I tillegg til å være en arena for utvikling formidles det statlige midler til tilkskudd gjennom fondet. Soløfondets styre består av de tre ordførerne.

Solørfondet gir tilskudd innen fellessatsningsområde for Solør. Med dette menes tiltak som tydelig begunstiger og er til berikelse for alle tre kommunene. Solørfondet gir bl.a. tilskudd til: Opplevelser og reiseliv, knoppskyting, foredling og nisjeproduksjon, kompetansehevende tiltak og nettverksbygging, infrastruktur, entreprenørskap blant barn og unge.

Tilskuddene til enkeltpersoner gis primært til: Bedriftsutvikling (forprosjektering/planlegging, produktutvikling, markedsundersøkelse, kompetanseheving og nettverksbygging) og investeringer.

Solørfondets midler skal prioriteres som støtte og stimulering for søkere som ønsker å starte egen virksomhet eller utvikle eksisterende bedrift i tråd med Solørfondets satsingsområder.

Søknadene skal inneholde: Kort om personen bak etableringen, ide /konsept, kunder, marked, driftsbudsjett, kapitalbehov og finansieringsplan.

For mer informasjon om søknad til Solørfondet se www.solorfondet.no.

 

Åsnes nærings- og utviklingsfond

Åsnes nærings- og utviklingsfond gir økonomisk støtte til etablering av ny næringsvirksomhet, til videreutvikling av eksisterende næringsvirksomhet og til å fremme samfunnsutvikling i Åsnes kommune.

Har du planer eller prosjekter om næringsutvikling, kan du søke om støtte fra dette fondet.

Les mer om Åsnes nærings- og utviklingsfond HER

 

Visit Hedmark

Visit Hedmark består av de tre sørligste regionene i Hedmark, med Hamar, Elverum og Kongsvinger som de største byene. Her er det ikke langt mellom små byer til storskogen, viddene eller et frodig kulturlandskap. Velg selv mellom et vidt spekter av kulturtilbud, mat, sport og naturopplevelser og sett sammen din egen reise.

 

NAV

NAV tilbyr assistanse til arbeidsledige som bl.a. kan søke om dagpenger under etablering. HRU samarbeider med NAV om denne ordningen og bistår NAV med næringsfaglig vurdering av søknader om dagpenger ved bedriftsetablering.
Her finner du mer informasjon om NAV: www.nav.no

 

Lenker

Her finner du nyttige lenker til andre som kan hjelpe deg videre:

Grensetjänsten - Grensetjänsten er en informasjonstjeneste som gir generell informasjon som streker seg over grensen mellom Norge og Sverige.

Altinn - starte og drive bedrift - det du trenger å vite for å etablere deg som næringsdrivende og drive næringsvirksomhet i Norge. 

Spør OSS gir deg svar på de vanligste spørsmålene om regler for å starte og drive egen bedrift i Norge.

Norge.no er en offentlig portal som skal brukerne med å finne fram til offentlige tjenester og informasjon.

Innovasjon Norge hjelper brukere som har en forretningsidé, går med planer om utvikling av en ny eller etablert bedrift, eller trenger nye kontakter for å komme videre i forretningsutviklingen.

Patentstyret tar imot, behandler og avgjør søknader om patent på oppfinnelser, og beskyttelse av design og varemerke.

Skatteetaten gir informasjon om lover og regler knyttet til skattebetaling og merverdiavgift.

Styreinfo er det naturlige møtestedet for de som er interessert i styrearbeid, de ansattes representanter i styret, styreledere og styremedlemmer som skal finne informasjon, videreutdanne seg, søke etter nye styremedlemmer eller tilby sin arbeidskraft.

 

Tjenester (1)
Tjenesteområde (1)
 
Login for redigering