Omsorg, trygd og sosiale tjenester

Illustrasjon Omsorg - Klikk for stort bilde

Alle som bor eller oppholder seg i Åsnes kommune, har rett på informasjon, råd og veileding som kan føre til at sosiale problemer blir løst eller forebygd.

Hjelpen er gratis.

Den som ikke kan sørge for eget livsopphold gjennom arbeid eller andre økonomiske rettigheter (f.eks trygd), har krav på økonomisk stønad.

 • Avlastning og støtte
  Kommunen har avlastningstilbud på sykehjem og avlastning for barn og unge i bolig. Kommunen har også støttekontakttjeneste og ulike dagsentre.

 • Boformer
  Åsnes kommune har ulike botilbud, eksempelvis sykehjem, omsorgsbolig og bofellesskap.

 • Omsorgstjenester
  Omsorgstjenester er blant annet hjemmehjelp, hjemmesykepleie, trygghetsalarm. Individuell plan utarbeides ved behov.

 • Transporttjenester 
  Les mer om tilpasset transporttjeneste (TT- kort), parkeringstillatelse for funksjonshemmede og pasientreiser
 • Økonomiske ytelser
  NAV Åsnes yter økonomisk sosialhjelp

 • Pensjon
  Kommunen har ingen tjenester under pensjon, men har lenker til relevant informasjon.

Publisert av Webmaster. Sist endret 23.03.2015
 
Login for redigering