Grunnskoleopplæring

Skole-lære bokstaverÅsnes kommune har grunnskoleopplæring til alle barn og unge i alderen 6-15 år og skolefritidstilbud til alle barn i grunnskolens 1.-4. klasse.

Voksenopplæringen gir tilbud til unge og voksne over 16 år som har behov for det . Åsnes Kommune har logopedtjeneste og egen pedagogisk-psykologisk tjeneste som støtter opp om tilbudet i grunnskole og voksenopplæring.


Inntak av elever ved grunnskolene:

Hovedregelen i Opplæringslovens §8-1 er at elevene skal få gå på den skolen de bor nærmest. Det kan også søkes om annen skole enn nærskolen, men da kan konsekvens bli at forestatte selv må sørge for skoleskyss.


Samarbeid skole, elev og foresatte:

Virksomhetene i skoleavdelingen skal gjøre det de kan for å tilrettelegge opplæringstilbudet, slik at den enkelte elev har best mulig utbytte av det. Foresatte og elever er viktige bidragsytere i planlegging og tilrettelegging av tilbudet.


Klageadgang:

De fleste tilbudene i skolen bygger på individuelle rettigheter. Rettighetene er forankret i Opplæringsloven. Dersom man mener at tilbudet som er gitt, ikke oppfyller den rett eleven har etter loven, kan påklages. Klagen sendes skolen, og blir behandlet av Fylkesmannen i Hedmark.


Lovforankring:

Alle tjenester som skoleavdelingen tilbyr er regulert av bestemmelser i Opplæringsloven.

Publisert av Webmaster. Sist endret 27.08.2012
Telefon :
62956623
Mobil :
99353284
E-post :
magne.berg@asnes.kommune.no
Tittel :
Kommunalsjef
Bunnhjørne
Tjenesteområde (1)
Barn og familie1 (1)
Artikkel (1)
 
Login for redigering