Jara skole

Uteområdet foran Jara skole | Fotograf: Åsnes kommune
Jara skole - Uteområde fotograf Åsnes kommune


Jara skole ligger ca.8 km fra Flisa sentrum, på vestsida av Glomma i Hof.

Dagens skole består av flere byggetrinn:

  • - Den eldste delen ble bygget i 1952.

  • - Gymsalen ble satt opp i 1968-69.

  • - Den nyere delen ble tatt i bruk i 1987.

  • - I 1995 ble Jara barnehage bygd på, - med felles spiserom, møterom og garderobe for barnehage og skole.

Men det har vært skole på dette stedet i over 100 år. I gamle protokoller kan vi lese at ”Jaren skole var tatt i bruk i januar 1910, selv om ikke alt var ferdig bygget”. Skoleåret 2009/ 2010 feiret vi derfor 100 års jubileum.

Det er 96 elever på Jara skole. Lærerne er organisert i to hovedteam, et for 1.-4.trinn og et for 5.-7.trinn. SFO er godkjent for inntil 30 elever. På Jara har vi som mål at alle skal bli sett og gitt muligheter for personlig utvikling ut fra sitt ståsted. Læringsmiljøet skal være preget av trygge rammer, samtidig som vi gjennom kreativitet, entreprenørskap og fysisk aktivitet hele tiden har små og store prosjekter på gang. Vi er nå i gang med et internasjonalt prosjekt, Comenius for andre periode. Skoleårene 2011-2012 og 2012-2013 vil vi gjennom dette prosjektet utveksle ideer, kunnskap og erfaring med andre skoler fra Irland (2), Island, Storbritannia og Frankrike. Tema for perioden er miljø og framtiden i barnas hender.

Jara skole og Jara barnehage har et flott nærmiljøanlegg som det stadig blir gjort utbedringer på. Hovedmålsettingen er å skape et nærmiljøanlegg som gi ungene lyst til å være aktive, ikke bare et anlegg der de må bli satt i aktivitet. Takket være dugnadsvillige foresatte og et positivt lokalsamfunn lykkes vi med dette.

”Glade barn opplever god læring og utvikling ved Jara skole”.

Dette er Jara skoles visjon, en visjon vi på alle områder gjør vårt for å leve opp til.

Hjemmeside Jara skole

Publisert av Webmaster. Sist endret 13.01.2012
Tjenesteområde (1)
Barn og familie1 (1)
Artikkel (1)
 
Login for redigering