Skoleskyss


Grunnskolens elever får skyss til/fra skolen dersom strekningen er over 4 km.For 6-åringene er skyssgrensa 2 km.

Dersom en strekning blir karakterisert som trafikkfarlig, kan reglene fravikes.Åsnes formannskap avgjør slike saker.

Elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sjukdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av skoleveiens lengde

Publisert av Webmaster. Sist endret 23.12.2011
Utvidet tjenestebeskrivelse (1)
 
Login for redigering