Spesialundervisning for voksne


Målgruppen er voksne som ønsker å få hjelp for sine vansker innenfor matematikk, lesing og skriving

Synes du at matematikk var vanskelig på skolen? Har du vansker med å lese og skrive?Ønsker du å gjøre noe med dette?

Da er det lurt å ta kontakt med oss, slik at vi i felleskap kan finne ut årsaken til dine problemer innenfor dette faget. Vi kan tilby hjelp innenfor alle matematiske emner som er relatert til grunnskolen


Lese- og skrivevansker hos voksne

Mange voksne sliter med lese- og skrivehemming og bruker mye tid og energi på å skjule problemet.Vanskene kan være et hinder i jobbsammenheng.


Matematikkvansker hos voksne

En regner med at ca. 10 – 15 % av elevene i skolen har lærevansker i matematikk og har behov for tilrettelagt opplæring. En regner også med at ca. 2 % har spesifikke matematikkvansker.

Vi gir deg et tilrettelagt opplegg.

Vi kartlegger dine kunnskaper.

Ønsker du å få hjelp, ta kontakt med Åsnes Opplæringssenter


Tjenestens mål

Vi gir deltakere med lese-, skrive- og matematikkvansker, som har behov for spesialundervisning, et tilpasset tilbud.

Du vil bli kartlagt hos oss og må få en sakkyndig vurdering fra PPT før du kan motta spesialundervisning.

Tilbudet er gratis

Publisert av Webmaster. Sist endret 30.12.2011
kontaktperson
Telefon :
62 95 01 02
E-post :
ivar.berg@asnes.kommune.no
Tittel :
Virksomhetsleder
Bunnhjørne
Lovgrunnlag (1)
Utvidet tjenestebeskrivelse (1)
 
Login for redigering