Studiefinansiering

Åsnes kommune deler ut legatmidler fra følgende utdanningslegater:

Søknadsfrist 7. november

 

Emil Rennord Arnet og hustru Marie Arnet's legat

Legatets formål er å gi økonomisk støtte til trengende ungdom i Åsnes kommune som vil utdanne seg i skogbrukstjeneste og utdannelse i nær beslektet skolegang - som f.eks foredling av skogprodukter m.v. Legatet vil gi stipender til opphold, utlegg til skolemateriell og utstyr ved skogskoler og til kurser ved praktisk utdannelse, studieopphold og læretid

 

Olga Melbys legat

Legatets formål er å gi bidrag til ungdom i Åsnes som er under videregående utdanning. Bidraget gis til videregående skolegang og  til videregående undervisning ved teoretiske studier eller kurser for praktisk fagopplæring

Se lenke til søknadsskjema til høyre

NB! Søkere til flere legater får bare utdelt stipend fra ett legat. Underretning skjer bare ved tildeling.

For å komme i betraktning må søknadsskjema være fullstendig utfylt og være levert i rett tid. Søknad leveres inn på Åsnes Servicetorg eller sendes Olav Nordermoen, Kjølamoveien 19. 2270 Flisa innen 12. november

Sist endret 15.08.2014
Tjenester (1)
Relaterte nettsteder (2)
Artikkel (1)
 
Login for redigering