Skisseprosjekt

Skisseprosjektet for Åsnes nye barneskole ble levert til politisk behandling 28. januar 2022.

Innholdet i skisseprosjektet kan du lese her:

Hoveddokument for skisseprosjekt Nye Åsnes barneskole 28. januar 2022 (PDF, 15 MB)

Brukermedvirkning i skisseprosjektet for nye Åsnes barneskole (PDF, 2 MB)

Rapport om gymsal ved nye Åsnes barneskole (PDF, 2 MB)

Funksjons- og romprogram for nye Åsnes barneskole (PDF, 2 MB)

Nye Åsnes barneskole: Tegninger pr. 27. januar (PDF, 408 kB)

 

 

 

ARKIV:

 

Skisse over nye Åsnes barneskole og omkringliggende bebyggelse pr. 6. desember (PDF, 11 MB)

 

Skisse over nye Åsnes barneskole og omkringliggende bebyggelse pr. 23. september 

Åsnes barneskole - Tomtens kapasitet_diagram-09.09.2021 (PDF, 260 kB)

Åsnes barneskole og Flisa skole til barnehage innenfor området (PDF, 95 kB)

Åsnes barneskole innenfor tomtegrense og Flisa skole rives (PDF, 403 kB)

Åsnes barneskole og Flisa skole rives innenfor området (PDF, 250 kB)

Åsnes barneskole og Flisa skole rives innenfor områdeplan utdanning (PDF, 251 kB)

 

Forenklet funksjons- og romprogram foreløpig 13. januar 2022 (PDF, 98 kB)

Aa Plan 1etasje 13. januar 2022 (PDF, 303 kB)

Ab Plan 2etasje 13. januar 2022 (PDF, 194 kB)

Ac Plan 1. etasje Mestringsbygget 13. januar 2022 (PDF, 148 kB)

Ad Situasjonskart 13. januar 2022 (PDF, 4 MB)