Prosjektledelse

Det er vedtatt et forprosjekt, etter kommunedirektørens innstilling, om planlegging og skissering av ny felles barneskole i Åsnes, plassert på Flisa. Med utgangspunkt i prosjektdirektiv for Nye Åsnes barneskole, med delprosjektene tjenesteutvikling og bygg/teknisk, skal prosjektteamet ved nyttår levere skisser som danner grunnlaget for kommunestyrets vedtak i februar 2022.

Prosjektleder for forprosjektet er sektorleder for samfunnsutvikling, Morten Wenstad. 

Prosjektleder for delprosjektet tjenesteutvikling er rektor ved Jara skole, Madelaine Thomassen Brand.

Til delprosjektet bygg/teknisk har kommunen knyttet til seg Ola Øyen, som har doktorgrad i treteknologi og driver firmaet Silvinova.

Gudrun Jona Arinbjarnardottir, fra det oslobaserte arkitektkontoret Architectopia, er prosjektets rådgivende arkitekt.