Referat og presentasjoner fra møter i styringsgruppa

Referat fra møte i styringsgruppa 7. februar 2022 (PDF, 97 kB)

Referat fra ekstraordinært styringsgruppemøte 3. februar 2022 (PDF, 432 kB)

Protokolltilførsel til referat fra ekstraordinært styringsgruppemøte 3. februar 2022 (PDF, 12 kB)

Referat fra møte i styringsgruppa 20. desember 2021 (PDF, 170 kB)

Referat fra møte i styringsgruppa 7. desember 2021 (PDF, 184 kB)

Referat fra møte i styringsgruppa 22. november 2021 (PDF, 170 kB)

 

Agenda for møte 15. november 2021 (PDF, 499 kB)

Presentasjon fra møte 15. november 2021 (PDF, 6 MB)

Referat fra møte 15. november 2021 (PDF, 170 kB)

 

Presentasjon fra møte 18. oktober 2021 (PDF, 3 MB)

Referat fra møte 18. oktober 2021 (PDF, 421 kB)