Tjenesteutvikling

Delprosjektet tjenesteutvikling har gjennom et eget direktiv  (PDF, 393 kB) ansvaret for innholdet i skolen med hovedmålsetningen: Bygge og utvikle Åsnes-skolen som tilfredsstiller fremtidens krav og forventninger til skole, og som ivaretar Åsnes-samfunnets mangfoldige behov.

Dette mandatet ivaretas gjennom støttegruppen og opprettelsen av arbeidsgrupper, som har en spisset kompetanse og sitter tett på utfordringene som skal løses.

Tjenesteutvikling har hovedansvaret for brukermedvirkning i prosjektet, og dette ivaretas gjennom støttegruppen og arbeidsgruppene.

Nå som skisseprosjektet er levert, så er det tid for en nærmere detaljering av NÅBS. Det vil i denne fasen være de ansatte i skolen og kulturskolen, men også frivilligheten, som skal bidra med detaljeringen av Skolebygg og Mestringsbygg.

Støttegruppen vil også i det videre arbeidet være den naturlige formidleren mellom brukergruppene og prosjektet.