Arbeidsgrupper

Arbeidsgrupper etableres for gjennomføring av delprosjekter. I arbeidsgruppene vil representanter fra brukergruppene bes med på bakgrunn av kompetanse, nødvendig i den pågående prosessen. Antallet arbeidsgrupper, sammensetning og omfanget av disse vil avgjøres ut fra delprosjektets løpende behov.

Tabellene nedenfor viser de ulike gruppene og deres oppgaver.