Brukergrupper

Direkte informasjon og dialog med ulike brukergrupper er grunnlag for enkeltmøter med de spesifikke brukergruppene.

Referater og presentasjoner fra slike møter finner du på denne siden. 

"Fremtidens Åsnes i lys av fagfornyelsen" - Presentasjon i møte med ansatte ved barneskolene i Åsnes 30. november/ 1. desember 2021 (PDF, 2 MB) 

Referat fra møte om skyss 23. november 2021 (PDF, 121 kB)

Invitasjon til dialogmøte med medlemmer av Utdanningsforbundet og Fagforbundet 6. oktober 2021 (PDF, 128 kB)

Presentasjon i dialogmøte med medlemmer av Utdanningsforbundet og Fagforbundet 6. oktober 2021 (PDF, 554 kB)