Presentasjoner og referater

BM 10 Presentasjon 27. januar 2022 (PDF, 160 kB)

BM 9 Presentasjon 13. januar 2022 (PDF, 163 kB)

BM 8 Presentasjon 16. desember 2021 (PDF, 487 kB)

 

Presentasjon for støttegruppen i møte 2. desember (PDF, 2 MB)

 

Presentasjon for støttegruppen i møte 18. november 2021 (PDF, 147 kB)

Klasseromstudie 18. november 2021 (PDF, 654 kB)

Referat fra møte i støttegruppen 18. november 2021 (PDF, 147 kB)

 

 

Presentasjon for støttegruppen i møte 21. oktober 2021 (PDF, 513 kB)

Referat fra møte i støttegruppen 21. oktober 2021 (PDF, 90 kB)

 

Referat fra møte i støttegruppen 7. oktober 2021 (PDF, 190 kB)

Presentasjon og mellomarbeid 2 for støttegruppen 7. oktober 2021 (PDF, 7 MB)

Presentasjon av fremdrift i forprosjektet 7. oktober 2021 (PDF, 436 kB)

 

Referat møte med støttegruppa 23. september 2021 (PDF, 197 kB)

Presentasjon av skisser i møte med støttegruppa 23. september 2021 (PDF, 9 MB)

 

Referat møte med støttegruppa 9. september 2021 (PDF, 110 kB)

Presentasjon av forprosjektet i møte med støttegruppa 9. september 2021 (PDF, 3 MB)

 

Besøk ved ny skole i Våler 4. november 2021 (PDF, 100 kB)