Spørsmål til "Familiens hus"

• Hvilke bekymringer og forhåpninger har du?

• På det personlige/sosiale plan

• På det praktiske plan – vei til jobb i forhold til familie, bl.a

• Hva er bra med din arbeidssituasjon i med dagens skolestruktur?

• Hva kunne vært bedre?

• Hva savner du?

• Hva er en fremtidsrettet og funksjonell skole som sikrer barn gode læring- og  utviklingsmuligheter?