Spørsmål til næringsliv

• Hvordan kan din bedrift bidra inn i skolen?

• Hvordan kan skole og næringsliv samarbeide?

• Hvordan kan vi vekke elevenes nysgjerrighet?