Spørsmål til / svar fra foresatte

Det skal planlegges og bygges ny felles barneskole i Åsnes. I denne prosessen er foresattes stemme viktig. Hvordan skal vi tilrettelegge for og møte barna, elevene våre, i denne nye skolen?

Vi er tre skolekulturer og dermed tre foresattekulturer som skal smelte sammen til èn felles kultur. Dette skal vi få til, men det krever arbeid. Arbeid for oss alle.

Til dette prosjektet er det knyttet et arkitektkontor som heter Architectopia, ved Gudrun Jona Arinbjarnardottir og en ekspert på tre Ola Øyen, ved Silvinova. Gudrun og Madelaine skal gjennomføre dialogmøter med dere for å få frem synspunkter, tanker, ønsker og behov.

I forkant av dialogmøtene må vi alle gjøre et forberedelsesarbeid, et refleksjonsarbeid.

• Hvilke bekymringer og forhåpninger har du?

• På det personlige/sosiale plan –

• På det praktiske plan – f.eks. hvordan få hverdagen til å gå opp?

Hva har ditt barn behov for?
- Tenk metodikk, klasserom, ute- og innearealer

• Hva er bra med skolen din, som du vil ha med i ny skole?

• Hva kunne vært bedre på skolen din?

• Hva savner du på skolen din?

• Hva er en fremtidsrettet og funksjonell skole som sikrer barn gode læring- og  utviklingsmuligheter?

• Hva er fordelene med en grendeskole?

• Hva er ulempene med en grendeskole?

 

Svar fra foresatte / FAU (DOCX, 19 kB)