Forprosjekt - Nye Åsnes barneskole

Klikk for stort bilde 

Det skal planlegges og bygges ny felles barneskole i Åsnes. Hvordan skal vi tilrettelegge for og møte barna, elevene våre, i denne nye skolen? Dette skal vi få til, men det krever arbeid. Arbeid for oss alle.

 

Føringer for planlegging av ny skole:

• Utnytte kommunens fortrinn

• Revitalisere hele skoleområdet på Flisa, som ett samlet «læringstun».

• Læringstunet skal være en integrert del av Åsnes-samfunnet og skal bidra til å styrke vår identitet og tilhørighet.

• Utnyttelse/samskaping med ungdomsskolen, videregående skole og miljøet rundt ungdomshuset/Flisa AIL sine arealer.

• Miljøfokus

• Visjonen i kommune 3.0 (Samspill med frivilligheten)

• Engasjere næringslivet

Kontaktinfo

Nye Åsnes barneskole
E-post