Skisseprosjekt - Nye Åsnes barneskole

   . - Klikk for stort bilde 

Skisseprosjektet for Åsnes nye barneskole ble levert til politisk behandling 28. januar 2022.

Innholdet i skisseprosjektet kan du lese her:

Skisseprosjekt Nye Åsnes barneskole_28.01.2022 (PDF, 15 MB)

Brukermedvirkning Skisseprosjekt - Nye Åsnes Barneskole (PDF, 2 MB)

Rapport Gymsal - Nye Åsnes Barneskole (PDF, 2 MB)

Nye Åsnes barneskole - Funksjons- og romprogram (PDF, 2 MB)

Nye Åsnes barneskole - Tegninger 27.01.2022  (PDF, 408 kB)

 

 

Føringer for ny skole:

• Utnytte kommunens fortrinn

• Revitalisere hele skoleområdet på Flisa, som ett samlet «læringstun».

• Læringstunet skal være en integrert del av Åsnes-samfunnet og skal bidra til å styrke vår identitet og tilhørighet.

• Utnyttelse/samskaping med ungdomsskolen, videregående skole og miljøet rundt ungdomshuset/Flisa AIL sine arealer.

• Miljøfokus

• Visjonen i kommune 3.0 (Samspill med frivilligheten)

• Engasjere næringslivet

Kontaktinfo

Nye Åsnes barneskole
E-post