Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er en viktig del av forprosjektet til Nye Åsnes barneskole. I prosessen vil prosjektteamet være i dialog med de ulike brukergruppene på flere måter og arenaer. Dette vil foregå bl.a. gjennom arbeid, kartlegging, dialogmøter, presentasjoner, stormøter. Invitasjoner, presentasjoner og referater vil fortløpende legges ut i boksene lenger opp på denne siden.