Arbeidsgrupper

Arbeidsgrupper etableres for gjennomføring av delprosjekter. I arbeidsgruppene vil representanter fra brukergruppene bes med på bakgrunn av kompetanse, nødvendig i den pågående prosessen.. Antallet arbeidsgrupper, sammensetning og omfanget av disse vil avgjøres ut fra delprosjektets løpende behov.

Det er opprettet en arbeidsgruppe bestående av barneskolenes rektorer Erlend Haarr, Marthe Hedblom og Siv Liv Huuse. Disse utgjør rektorgruppen. Prosjektleder tjenesteutvikling vil også være en del av denne gruppen. 

Gruppen vil ha ukentlige møter. Etter behov vil ambulerende kompetanse bes inn i den løpende prosessen.

Rektorgruppen jobber med spørsmål rundt bl.a. klassedeling/rom, arbeidsrom, ledelsesstruktur, merkantilt, organisering av skolen, timeplan, pedagogikk. 

Ambulerende kompetanse til denne gruppen vil være bl.a. sektorleder oppvekst, kulturskolen, SFO, Familiens Hus, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tillitsvalgte og verneombud vil bes inn til dialog. 

 

Arbeidsgrupper forprosjekt skole
Arbeidsgruppe Oppgaver Personer Ambulerende kompetanse
Rektorgruppen Gruppen vil ha ukentlige møter. Etter behov vil ambulerende kompetanse bes inn i den løpende prosessen. Rektorgruppen jobber med spørsmål rundt bl.a. klassedeling/rom, arbeidsrom, ledelsesstruktur, merkantilt, organisering av skolen, timeplan, pedagogikk.    Det er opprettet en arbeidsgruppe bestående av barneskolenes rektorer Erlend Haarr, Marthe Hedblom og Siv Liv Huuse. Disse utgjør rektorgruppen. Prosjektleder tjenesteutvikling vil også være en del av denne gruppen.  Ambulerende kompetanse til denne gruppen vil være bl.a. sektorleder oppvekst, kulturskolen, SFO, Familiens Hus, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tillitsvalgte og verneombud vil bes inn til dialog
Uteområdegruppen Gjennomgå innspill fra brukergruppene. Støttegruppen og ÅUS
Gjenbruksgruppen Gjenbruk av inventar, utstyr og IKT Rektorene Ansatte ved skolene
Spesialrom/særskilte behov Fasiliteter for elever med særskilte behov Rektorene, HVO, Leder Familiens hus
SFO-gruppen Behov og funksjoner på SFO SFO -leder SFO-ansatte
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne