Spørsmål til lag og foreninger

• Hvilke behov har dere?

• Hva ønsker dere?

• Hvordan kan dere bidra inn i skolen?