Spørsmål til lærere

Det skal planlegges og bygges ny felles barneskole i Åsnes. I denne prosessen er lærernes stemme viktig. Hvordan skal vi møte barna, elevene våre, i denne nye skolen? Vi er tre skolekulturer som skal smelte sammen til èn felles kultur. Dette skal vi få til, men det krever arbeid. Arbeid for oss alle. Vi har allerede begynt dette arbeidet med utviklingsarbeid i skoleledergruppen, i hvert enkelt kollegium og på fellesmøter for kommunens lærere. Vi er i gang!

Til dette prosjektet er det knyttet et arkitektkontor som heter Architectopia, ved Gudrun Jona Arinbjarnardottir og en ekspert på tre Ola Øyen, ved Silvinova. Gudrun og Madelaine skal gjennomføre dialogmøter med dere for å få frem synspunkter, tanker, ønsker og behov.

I forkant av dialogmøtene må vi alle gjøre et forberedelsesarbeid, et refleksjonsarbeid. Dette skal danne grunnlaget for skissetegninger av ny skole.

Underveis i prosessen vil dere deles inn i tverrfaglige grupper på tvers av skolene. Å jobbe på tvers av skolene er det mange lærere som har ønsket seg lenge, og nå er det en god anledning for nettopp det.

• Hvilke bekymringer og forhåpninger har du?

• På det personlige/sosiale plan – nytt sted, nye kolleger, bl.a.

• På det praktiske plan – vei til jobb i forhold til familie, bl.a

• Hva er bra med skolen din, som du vil ha med i ny skole?

• Hva kunne vært bedre på skolen din?

• Hva savner du på skolen din?

• Hva er en fremtidsrettet og funksjonell skole som sikrer barn gode læring- og  utviklingsmuligheter?