Spørsmål til spesialpedagoger

• Hvilke bekymringer og forhåpninger har du?

• På det personlige/sosiale plan – nytt sted, nye kolleger, bl.a.

• På det praktiske plan – vei til jobb i forhold til familie, bl.a

• Hva er bra med skolen din, som du vil ha med i ny skole?

• Hva kunne vært bedre på skolen din?

• Hva savner du på skolen din?

• Hva er en fremtidsrettet og funksjonell skole som sikrer barn gode læring- og  utviklingsmuligheter?