Kontakt

Har du spørsmål eller innspill vedrørende nye Åsnes barneskole? Send epost til nyskole@asnes.kommune.no

Dette er en epostadresse som Åsnes-samfunnet kan bruke til å stille spørsmål til prosjektgruppen.

En del spørsmål vil avkreve svar som ligner på hverandre, mens andre spørsmål vil være mer spesifikke.

Vi vil i størst mulig grad svare ut spørsmålene i form av informasjonstekster og på FAQ - ofte stilte spørsmål her på denne nettsiden.