Referat og presentasjoner fra møter i styringsgruppa

Presentasjon fra møte 18. oktober 2021 (PDF, 3 MB)

Referat fra møte 18. oktober 2021 (PDF, 421 kB)