Skisser − Forprosjekt

I denne innledende fasen har prosjektteamet utført noen arealbetraktninger og skisser til funksjons- og romprogram. Arbeidet med plassering av skolebygg, skolens ytre og indre areal og funksjons- og romprogram er fortsatt veldig tidlig i prosessen, og brukerinvolvering står sentralt i dette arbeidet.

Skisse over nye Åsnes barneskole og omkringliggende bebyggelse pr. 23. september 

Åsnes barneskole - Tomtens kapasitet_diagram-09.09.2021 (PDF, 260 kB)

Åsnes barneskole og Flisa skole til barnehage innenfor området (PDF, 95 kB)

Åsnes barneskole innenfor tomtegrense og Flisa skole rives (PDF, 403 kB)

Åsnes barneskole og Flisa skole rives innenfor området (PDF, 250 kB)

Åsnes barneskole og Flisa skole rives innenfor områdeplan utdanning (PDF, 251 kB)