Besøk til sykehjemmet i koronatider

Åsnes sykehjem er åpent for innendørs besøk fra pårørende, familie og venner. Avdelingen/sykehjemmet skal kontaktes på forhånd slik at navn og telefonnummer på de som er på besøk kan registreres. Dette i tilfelle smittesporing skulle bli aktuelt.

Det gjøres følgende tiltak for perioden 4. januar t.o.m. 18. januar:

 • Besøk begrenses til det mest nødvendige og skal som ALLTID avtales med avdelingen på forhånd. Dersom dere er mer enn 1 person avtales dette med avdelingen. Max 2 pr besøk.
 • Besøkende SKAL bruke munnbind og avstand skal opprettholdes.
 • I denne perioden anbefaler vi at ingen av våre pasienter forlater Åsnes sykehjem.

Besøkstidene er fortrinnsvis i tidsrommet kl 10.30-18.30. Unntak gjøres når du er nær familie til pasienter som er alvorlig syke og døende pasienter, eller på grunn av at det er stort behov for sosial kontakt. 

Pårørende og besøkende som har vært på reise utenfor Norges grenser de siste 10 dagene, må vente med å besøke sine nære og kjære.

Karantenereglene gjelder for pårørende på samme måte som de gjør for befolkningen under ett.

Hvis den besøkende kan fremvise negativ test på Covid 19, er det i orden med besøk til våre institusjoner før karantenetiden er fullført.

 

Hovednummer Åsnes sykehjem: 62 95 69 20

 

Avdeling 1:

Team 1: 62 95 69 32

Team 2: 62 95 69 33

Team 3: 62 95 69 34

 

Avdeling 2:

Team 4: 62 95 69 37

Team 5: 62 95 69 38

Team 6: 62 95 69 39

 

Avdeling 3: 

Team 9: 62 95 69 44

 

Avdeling 4:

Team 7: 62 95 69 40

Team 8: 62 95 69 42

 

Sykehjemslege: Ukedager kl. 09.00-14.00, mobil  404 18 107

 

 

 

I FORKANT AV BESØKET

 • Fysiske besøk må avklares med avdelingen på forhånd. Pårørende må forberedes på at gjeldende rutiner for smittevernråd må følges. 
 • Dersom dere er mer enn 1 person som skal på besøk, avtales dette med avdelingen. Max 2 pr besøk. Varighet på besøket avtales med avdelingen.
 • Når besøkende står foran hovedinngangsdør og har avtalt besøk, skal de ringe opp på avdelingen og bli møtt av besøksvert/ansatt. Hovedinngangen skal fortsatt være låst.

 

UNDER BESØKET:

 • Besøkende går  direkte til og fra rommet og skal ikke oppholde seg i fellesarealer, ikke benytte kantine, kaffemaskiner mm.
 • Håndhygiene utføres når besøkende kommer og når de går. Dette kan med fordel gjøres inne på pasientens bad og med vann og såpe.
 • Det føres protokoller på hver avdeling/team  slik det har blitt gjort ved besøk til alvorlig syke pasienter.  Navn, dato, mobiltelefon og  hvem de besøker. Dette pga smittesporing
 • Eventuelle aktiviteter utenfor sykehjemmet i forbindelse med besøket må til enhver tid avtales med personalet. 
 • Pasienter kan benytte egen frisør. Dette forutsetter at time bestilles tidlig om morgenen og at pårørende følger.
 • Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre pasienter enn den de besøker.
 • Besøkende bør også holde 1 meters avstand til den de besøker, men her må det tas individuelle vurderinger - i størst  mulig grad unngå ansikt til ansikt kontakt.
 • Pasienten kan ta i mot gaver, blomster og lignende.
 • Hvis besøkende har med mat, skal det vaskes hender før maten serveres og inntas. Teamkjøkken kan dessverre ikke benyttes.
 • Besøkende informeres om at de ved symptomer på  Covid 19 og påfølgende prøvetaking  i etterkant av besøket ved sykehjemmet, skal opplyse om at de har vært på besøk på sykehjemmet. Dette som en del av smittesporing..

ETTER BESØKET:

 • Alle felles berøringspunkter i rommet (dørhåndtak, armlener, bordflate, toaletter mm) desinfiseres etter besøket. Besøket sier i fra til ansatte når de forlater sykehjemmet. 

 

Les om besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner hos Folkehelseinstituttet