Kurs og arrangement høsten 2019

.

Kurs i depresjonsmestring (KID):

For deg som kjenner deg nedstemt eller er lett til moderat deprimert. Kurset gir opplæring i hvordan man selv kan bli mer oppmerksom på tankene sine og se sammenhengen mellom handlinger, tanker og følelser. Kurset er gruppebasert og består av 10 samlinger, samt individuell kartlegging. Kurset er et samarbeidsprosjekt mellom FLS Solør og FLS Elverum. Pris: kr. 500,-

Neste kurs starter: Tirsdag 15. oktober i Elverum. Påmeldingsfrist 25. september.

Les mer om kurset her

 

Kreftmestring:                      

For deg som har eller har hatt kreftsykdom, og som ønsker å treffe andre i samme situasjon og få litt hjelp til å mestre hverdagen. Arrangeres i samarbeid med kreftkoordinator i Våler og Åsnes kommune og består av fem gruppesamlinger, deltakelse i frisklivstrening og individuell samtale/kartlegging. Pris: kr 400,-. Neste kurs starter: Oktober 2019. Mer informasjon og dato kommer.

 

Livsstilsendringskurs: 

For deg med behov og ønske om  å endre livsstil for en bedre helse. Fokus på fysisk aktivitet, kosthold og motivasjon. Kurset er gruppebasert og består av 8 teorisamlinger, to ukentlige treningsøkter i 12 uker og individuell kartlegging/samtale. Pris: kr. 500,- Neste kurs starter: Oktober/november

 

Lærings- og mestringskurs for kols og andre lungelidelser:

For deg som har eller står i fare for å få kols eller andre lungelidelser

Du vil få faglig informasjon fra fysioterapeut, vil treffe andre med lungesykdom og få mulighet til å utveksle erfaringer.

Mer informasjon og dato kommer

 

 

Dine 30 – november 2019:    

Kampanje for økt hverdagsaktivitet – for alle innbyggere i Åsnes og Våler kommune. Dokumenter en halvtimes fysisk aktivitet hver dag i hele november, og bli med i trekningen av flotte aktivitetsfremmende premier!

 

Temasamlinger:

Vi arrangerer ulike temasamlinger med fokus på helse, læring og mestring. Åpent for alle som bor i Våler eller Åsnes kommune. Temasamlinger er gratis.